Family and Household (परिवार र घरपरिवार)

परिवार (Family) को अवधारणाले व्यापक रूपमा पति-पत्नी (अभिभावक) र उनीहरूका छोराछोरीहरू समावेश गर्ने प्राथमिक समूहलाई जनाउँछ। यस परिभाषाले दुइ प्रकारका सम्बन्धहरूलाई ध्यानमा राख्छ। सम्बन्धहरू हुन्: पति/पत्नीहरू बीचको विवाह, (अर्थात आमाबाबु) र बच्चाहरू बीचको। दुई सम्बन्धहरू आमाबाबु र तिनीहरूका छोराछोरी बीचको वंशावली मार्फत जोडिएको छ।

विवाहित व्यक्तिहरूका आश्रितहरू बीचको वंश सम्बन्धको संगठनको प्रचलित सिद्धान्तहरूमा निर्भर गर्दै परिवार ठूलो वा सानो हुन सक्छ। तसर्थ, परिवार नाताको सिद्धान्तमा आधारित छ जसका सदस्यहरू प्राय: साझा निवास साझा गर्छन्। तिनीहरू घर/घरमा बस्छन्। यो आवासीय इकाईलाई घरपरिवार (household) भनिन्छ। घरपरिवारका सदस्यहरू बीचको सम्बन्धको एक सेट हुन्छ। यी सम्बन्धहरू राखिएका स्थितिहरूसँग जोडिएका छन् र परिवारका सदस्यहरूका सदस्यहरू गठन हुने आशा गरिन्छ। घर एउटै छानामुनि बस्ने र एउटै भान्सा (चुला) मा पकाएको खाना खाने एक वा बढी व्यक्तिहरू मिलेर बनेको आवासीय र घरेलु एकाइ हो। यस्तो हुन सक्छ कि परिवारका सबै सदस्यहरू सधैं एउटै घरमा नबस्न नि सक्छ । भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका पनि हुन्छन् । यी सदस्यहरू त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी घरहरूमा बस्छन् तर तिनीहरू आफूलाई एउटै परिवारको सदस्य ठान्ने गर्छन्। घरपरिवार एक सामान्य र सह-समूह/इकाई हो । यसरी, आफन्त र निवास नियमहरूले परिवार र घरपरिवार बीचको भिन्नता देखाउँछन्।

Your Feedback