Principles of Social Group Work- By Trecker

1.      The Principle of Planned Group Formation

Group is the basic unit through which the service is provided to the individual, consequently, the agency and the worker responsible for the formation of the group or the acceptance into the agency of already formed groups must be aware of the factors inherent in the group situation that make the given group a positive potential for individual growth and for meeting recognizable needs.

2.      The Principle of Specific Objectives

Specific objectives for individual as well as group development must be consciously formulated by the worker in harmony with group wishes and capacities and in keeping with agency function

3.      The Principle of Purposeful Worker Group Relationship

A consciously purposeful relationship must be established between the worker and the group members based on the worker’s acceptance of the group members as they are and upon the group’s willingness to accept help from the worker because of the confidence the members have in him and the agency

4.      The Principle of Continuous Individualization

In group work it is recognized that groups are different and that individuals utilize group experience in a variety of ways to meet their differing needs; consequently, continuous individualization must be practiced by the worker. Groups and individuals in the group must be understood as developing and changing.

5.      The Principle of Guided Group Interaction

In group work, the primary source of energy that propels the group and influences the individuals to change is the interaction and reciprocal responses of the members. The group worker influences this interaction by the type and the quality of participation

6.      The Principle of Democratic Group Self Determination

In group work the group must be helped to make its own decisions and determine its own activities, taking the maximum amount of responsibility in line with the capacity and ability. The primary source of control over the group is the group itself.

7.      The Principle of Flexible Functional Organization

In group work, the group worker guides the group by setting up an organization to meet the group’s needs. The organization thus established should be understood by the group members, should be flexible, and encouraged only if it meets the felt needs of the members. The organization should be adaptive and should change as the group changes.

8.      The Principle of Progressive Program Experiences

In social group work, the program experiences in which the group engages should begin at the level of the member’s interest, need, experience, and competence and should progress concerning the developing capacity of the group.

9.      The Principle of Resource Utilization

In social group work, the total environment of the agency and the community possess resources that should be utilized to enrich the content of the group experience for individuals and the group as a whole

10.  The Principle of Evaluation

In social group work, continuous evaluation of processes and programs in terms of outcomes is essential. Workers, groups, and agencies share in this procedure as a means of guaranteeing the greatest possible self-fulfillment.

समूह कार्यका सिद्धान्तहरू

1.      नियोजित समूह गठन को सिद्धान्त

समूह भनेको आधारभूत एकाइ हो जसको माध्यमबाट व्यक्तिलाई सेवा प्रदान गरिन्छ । समूहको गठन गर्ने वा पहिले नै गठन भएको समुहलाई स्विकार गर्ने जिम्मेवारी संस्था वा Group Worker को हो । समूहको स्थितिमा निहित कारकहरू बारे Group Worker सचेत हुनुपर्छ। समूहका सदस्यहरुको विकास तथा आवश्यक्ताहरु पुरा गर्नको लागि Group Worker को भुमिकाले साकारात्मक पहल गर्नुपर्छ ।

2.      विशिष्ट उद्देश्यहरूको सिद्धान्त

समूहको इच्छा र क्षमता अनुरूप र एजेन्सीको कार्यलाई ध्यानमा राखी व्यक्ति र समूहको विकासका लागि Group worker ले विशेष उद्देश्यहरू सचेत रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्छ।

3.      उद्देश्यपूर्ण सम्बन्धको सिद्धान्त

कार्यकर्ता र समूहका सदस्यहरू बीच एक सचेत उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्दछ । कार्यकर्ताले समूहका सदस्यहरूलाई उनीहरू जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ । समूहका सदस्यहरु पनि Group worker बाट सहयोग लिन तयार हुन्छन् किनकी तीनीहरु संस्था र Group worker माथि समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त हुन्छन् ।

4.      निरन्तर व्यक्तिगतकरणको सिद्धान्त

समूह कार्यमा यो मान्यता छ कि समूहहरू फरक छन् र व्यक्तिहरूले आफ्नो भिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न समूह अनुभवको विभिन्न तरिकाले उपयोग गर्छन्; फलस्वरूप, निरन्तर व्यक्तिकरण individualization कार्यकर्ता द्वारा अभ्यास गर्नुपर्छ। समूहमा रहेका समूह र व्यक्तिहरूलाई विकासशील र परिवर्तनशील रूपमा बुझ्नुपर्छ।

5.      निर्देशित समूह अन्तरक्रियाको सिद्धान्त

समूह कार्यमा, ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत सदस्यहरूको अन्तरक्रिया र पारस्परिक प्रतिक्रियाहरू हुन जसले समूहलाई प्रेरित गर्छ र व्यक्तिहरूलाई परिवर्तन गर्न प्रभाव पार्छ । समूह कार्यकर्ताले सहभागिताको प्रकार र गुणस्तरद्वारा यस अन्तरक्रियालाई प्रभाव पार्छ ।

6.      समूहकाे लोकतान्त्रिक आत्मनिर्णयको सिद्धान्त

सामुहिक कार्यमा आफ्नो निर्णय आफै गर्न र आफ्नै गतिविधिहरू निर्धारण गर्न समुहलाई क्षमता र क्षमता अनुसार अधिकतम जिम्मेवारी लिन मद्दत गर्नुपर्छ। समूहमाथि नियन्त्रणको प्राथमिक स्रोत समूह नै हो।

7.      लचिलो कार्यात्मक संगठनको सिद्धान्त

समूह कार्यमा, समूह कार्यकर्ताले समूहको आवश्यकताहरू पूरा गर्न संगठन स्थापना गरेर समूहलाई मार्गदर्शन गर्दछ। यसरी स्थापना भएको संगठनलाई समूहका सदस्यहरूले बुझेको हुनुपर्छ, र सदस्यहरूको आवश्यकता पूरा गरेको खण्डमा मात्रै लचिलो हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। संगठन अनुकूल हुनुपर्छ र समूह परिवर्तन संगै परिवर्तन हुनुपर्छ।

8.      प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभवहरूको सिद्धान्त

सामाजिक समूह कार्यमा, समूह संलग्न हुने कार्यक्रमका अनुभवहरू सदस्यको रुचि, आवश्यकता, अनुभव र योग्यताको स्तरबाट सुरु हुनुपर्छ र समूहको विकास क्षमताको बारेमा प्रगति गर्नुपर्छ।

9.      स्रोत उपयोगको सिद्धान्त

व्यक्ति र समग्र रूपमा समूहको लागि एजेन्सी र समुदायको स्रोतहरू पहिचान गरी प्रयोग गर्नुपर्छ।

10.  मूल्याङ्कन को सिद्धान्त

सामाजिक समूह कार्यमा, परिणामहरूको सन्दर्भमा प्रक्रिया र कार्यक्रमहरूको निरन्तर मूल्याङ्कन आवश्यक छ। कार्यकर्ताहरू, समूहहरू, र एजेन्सीहरूले यस प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो सम्भावित आत्म-पूर्ति self-fulfillment को ग्यारेन्टीको रूपमा साझेदारी गर्छन्।

 

PRINCIPLES OF SOCIAL GROUP WORK

Social Group work

Your Feedback